Zbudujemy Twój system raportowania zarządczego, który umożliwi Twojej firmie skokowe zwiększenie zysków brutto o kilka procent.

Precyzyjny

dokładnie opisze ekonomikę procesów

Efektywny

dostarczać będzie rzetelną wiedzę o kosztach i marżach

Dedykowany

uwzględni specyfikę Twojej firmy

Rzetelny

najnowsza i sprawdzona metodologia

Przyjazny

oparty na programie Excel

Modyfikowalny

łatwy w dostosowaniu do zmian w Twej firmie

Czytelny

wizualizacja danych w Power BI

Rentowny

inwestycja, która zwróci się już po kilku miesiącach

Efektywny kosztowo

gwarancja partnerskiej ceny

Po co system raportowania zarządczego?

Poprawny system raportowania zarządczego opisujący szczegółowo najważniejsze procesy i przyporządkowujące koszty do działań to lepsze decyzje menedżerskie, skuteczne zarządzanie firmą i w konsekwencji wyższe zyski brutto. Bardzo precyzyjnie obliczanie marż i zysków na produktach, klientach, kontraktach, umiejętnie przyporządkowanie koszty do produktów, umiejętność planowania zapotrzebowania na gotówkę czy efektywne zarządzanie budżetem poprawia pozycję konkurencyjną firmy i ułatwia zwiększenie udziałów w rynku i zwiększa wartość udziałów czy akcji.

Według profesora Piotra Szczypy - największego znawcy metod kontrolingowych w Polsce - "rachunkowość zarządcza to klucz do sukcesu przedsiębiorstwa". Zgadzamy się w pełni z tą opinią. Dlatego też, w ofercie Versus Capital znajdują się unikatowe modele i narzedzia rachunkowości zarządczej oparte na rozwiązaniach powszechnie stosowanych w firmach amerykańskich i europejskich różnych branż. Dodatkowo, nasze modele mają charakter "tailor made" - są każdorazowo dostosowane do specyfiki klienta.

Z czego składa się system raportowania zarządczego?

Nasz system oparty jest na trzech typach narzędzi raportowania powszechnie stosowanych w praktyce biznesowej:

1

Dedykowany model analizy kosztów działań

Model analizy kosztów oparty jest na amerykańskiej metodzie ABC. Zapewnia ona dokładniejsze rozłożenie kosztów pośrednich na produkty oraz skuteczniejsze podejmowanie decyzji.

Metoda ABC jest dokładniejsza niż tradycyjne metody kalkulacji, ponieważ nie zakłada, że materiały używane w produkcji zużywają się proporcjonalnie do jej wielkości.

Kalkulacja metodą ABC umożliwi trafne rozłożenie kosztów pośrednich na produkty, a co za tym idzie – obliczenie właściwego kosztu jednostkowego. Dzięki niej przedsiębiorcy podejmują trafne decyzje finansowe.

Metodę ABC warto stosować przede wszystkim w firmach o dużej różnorodności wytwarzanych produktów. Dobre wyniki daje zwłaszcza w przedsiębiorstwach, w których produkowane wyroby istotnie się różnią rozmiarami produkcji, jej skomplikowaniem, a także koniecznością stosowania różnych działań w procesie produkcji. Zastosowanie w takich firmach modelu księgowania kosztów metodą ABC pozwala uzyskiwać wyższy zysk poprzez poprawę polityki asortymentowej, cenowej, dystrybucyjnej.

2

Dedykowany model analizy płynności

Model analizy płynności pozwala określić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, ułatwia planowanie finansowe, służy do optymalizacji długu. Posiadanie takiego narzędzia pomaga w negocjacjach z bankami w procesie pozyskiwania kapitału obrotowego, przyczynia się do zmniejszenia wolumenów i kosztów finansowania. Ułatwia stosowanie factoringu oraz pozwala optymalizować koszty takiego finansowania.

3

Dedykowany model do budżetowania

Model budżetowania poprawia alokację zasobów firmy, pomaga zaoszczędzić środki i zmniejsza ich wydatkowanie. Ułatwia kontrolę kosztów i wymusza dyscyplinę wydatkową.

Jak budujemy system raportowania ?

Wszystkie nasze modele tworzące system raportowania zarządczego oparte są na najlepszych wzorcach światowych, są łatwo edytowalne, mają czytelną wewnętrzną logikę. Każdy model może być łatwo rozbudowany przez klienta, o ile zajdzie potrzeba jego modyfikacji.

W trakcie budowy dedykowanego systemu raportowania dla Twojej firmy:

 • rozpoznamy działania nie przynoszące wartości. Pozwoli to na uzyskiwanie szczegółowych informacji o puli kosztów zaangażowanych w wykonywanie określonych działań, dzięki czemu można dokładnie określić ich rentowność i wskazać, czym jest spowodowana wysoka rentowność lub jej brak.
 • przyporządkujemy i rozłożymy koszty pośrednie na wszystkie produkty/usługi według miejsca ich powstawania: utworzony zostanie zarządczy rachunek zysków i strat prezentujący poszczególne poziomy marż, nośniki kosztów i zasoby
 • przeprowadzimy kalkulację rentowności w podziale na wyznaczone linie biznesowe, na poszczególne produkty, kontrakty czy kontrahentów
 • przedstawimy precyzyjne poziomy ich marż według głównych procesów i miejsc jej powstawania
 • przeanalizujemy politykę cenową – opiszemy miary warunkujące poziom cen, a to dostarczy niezbędnej wiedzy i ułatwi ewentualną przebudowę czy optymalizację cennika
 • przedstawimy rachunek kosztów, który ułatwi optymalizację strategii cenowej, polityki stosowania rabatów oraz pozwoli na podjęcie decyzji o „oddaniu” konkurencji niektórych produktów/usług nierentownych
 • zaproponujemy autorskie określenie kluczowych nie finansowych mierników jakościowych i ilościowych (Key Performance Indicators, KPIs), których poprawa w największym stopniu wpłynie na wzrost wartości firmy

Korzyści z wprowadzenia systemu raportowania zarządczego

System raportowania zarządczego zapewni Twojej firmie:

 • dedykowany charakter rozwiązań, a nie dostosowanie modelu biznesowego do standardowych rozwiązań
 • bardzo precyzyjną kalkulację marży na produktach/usługach
 • bardzo dokładnie wyznaczanie progów rentowności
 • bardzo precyzyjnie wyznaczanie i liczenie kluczowych wskaźników efektywności (KPIs)
 • dokładnie diagnozowanie tych działań, które zwiększają lub obniżają wartość Twojego przedsiębiorstwa
 • bardzo precyzyjną kalkulację cen produktów i usług
 • bardzo dokładnie księgowanie kosztów działań wydziałowych
 • bardzo precyzyjnie wyliczanie rentowności klientów, kanałów dystrybucji czy kontraktów z uwzględnieniem kosztów wszystkich działań i procesów
 • bardzo precyzyjnie kalkulowanie kosztów pośrednich i identyfikowanie nośników tych kosztów

Prezentacja danych w systemie opiera się na aplikacjach dashboardowych programu Power BI Microsoft.

Gwarancja partnerskiej ceny

Nasze modele są każdorazowo dedykowane pod konkretnego klienta i jego specyfikę. Dlatego ceny kalkulowane są każdorazowo w zależności od zakresu prac zespołu, wielkości firmy, liczby produktów, obrotów i komplikacji procesów.

Dobrze skonfigurowany system nie musi oznaczać wydatek kilkuset tysięcy złotych na oprogramowanie klasy ERP. Dbamy o koszty i dlatego każdy nasz klient otrzymuje gwarancję partnerskiej ceny.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę cenową.

Zespół

System dla Twojej firmy budowany będzie przez zespół składający się z analityków finansowych oraz ekspertów od usprawniania procesów metodą Six Sigma.

Liderem zespołu jest dr hab. Mirosław Bojańczyk, Szef Pionu Usług Controllingowych i Wycen

Dr hab. Mirosław Bojańczyk

Profesor M. Bojańczyk od ponad 20 lat specjalizuje się w rachunkowości zarządczej i finansowej oraz zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Buduje narzędzia kontrolingowe, modele zarządzania płynnością, modele budżetowania, rachunku kosztów działań metodą ABC oraz inne rozwiązania kontrolingowe.

Wykłada rachunkowość i zarządzanie finansami w Akademii Biznesu i Finansów Vistula gdzie jest profesorem. Przeszkolił tysiące menedżerów i specjalistów ds. finansowych z wielu firm różnych branż w Polsce i zagranicą (m.in. we Włoszech, Portugalii). Otrzymał nagrodę indywidualną Rektora SGH za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.

Był dyrektorem  w Citibank SA, dyrektorem działu kontrolingu w Polskiej Telefonii Cyfrowej (obecnie T-Mobile) oraz członkiem zarządu w instytucjach finansowych. Od 12 lat jest dyrektorem finansowym (CFO) w firmie WAN SA, czołowego dewelopera w Polsce, u którego akcjonariuszem jest fundusz inwestycyjny zarządzany przez Morgan Stanley & Co. - jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie.

Obecnie przygotowuje menedzerów finansowych i księgowych do egzaminu na prestiżowy, międzynarodowy certyfikat ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants).

W Versus Capital jest Szefem Pionu Controllingu i Wycen.

Nasza obietnica

Nasze modele są "szyte na miarę". Jesteśmy pewni, że dostarczają klientom usługi i produkty o dużej wartości.

Jesteś zainteresowany dodatkowymi informacjami?

Prosimy dodać 3 i 2.

Administratorem danych osobowych jest spółka Versus Capital sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Versus Capital sp. z o.o. (Administrator danych) w celu udzielenia mi informacji dotyczących przeglądu. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej.*

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin